Formare în modulul MES

Durată: 2 zile ( 16 ore)

Planul de training

Ziua 1

 • Prezentare generală;
 • Prezentarea generală a contextului teoretic;
 • Metodologia de procedură;
 • Instrumente de interfață cu utilizatorul;
 • Lucru cu geometria
 • Crearea geometriei directe vs. Import de geometrie;
 • Piese și ansambluri;
 • Formatele de geometrie disponibile pentru modelarea cu MES;
 • Pregătirea analizei MES;
 • Structura datelor de intrare necesare;
 • Parametrii suplimentari;
 • Definirea proprietăților materialelor;
 • Definiție directă;
 • Utilizarea bibliotecilor de materiale;
 • Definirea proprietăților elementelor finite;
 • Elemente unidimensionale (grinzi, bare, tendoane);
 • Elemente de suprafață;
 • Elemente solide;
 • Conexiune
 • Exerciții practice;

Ziua 2

 • Definirea condițiilor-limită;
 • Sisteme de coordonate;
 • Aplicarea de sarcini la geometria CAD;
 • Tipuri de sarcină;
 • Setări și opțiuni de afișare;
 • Discretizarea modelului (crearea grilei);
 • Actualizarea automată a grilei;
 • Controlul densității divizate;
 • Orientarea vectorului material;
 • Pregătirea analizei pentru soluționer;
 • Definiția seturilor de analiză;
 • Verificarea modelului;
 • Opțiuni pentru parametrii de rezoluție;
 • Selectarea tipului de analiză;
 • Modelul de intrare;
 • Controale de soluții;
 • Modelul de ieșire;
 • Metode de vizualizare a rezultatelor calculelor;
 • Crearea unui raport;
 • Exerciții practice;

Subiecte suplimentare:

 • Pregătirea analizelor de pretensionare, modale și de flambaj;
 • Date de intrare necesare
 • Validarea modelului;
 • Date de ieșire;
 • Exerciții practice;
VĂ RECOMANDĂM, DE ASEMENEA
©  2023 ironcad.ro -  Toate drepturile rezervate